živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Chodníky - změna povrchu

Městu Hronovu bylo doručeno Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod, kterým byla povolena změna úpravy ve vyznačených úsecích - viz mapka, a to z původně plánované zeleně může být proveden povrch z asfaltového betonu.
První úsek - od č. p. 46 (Brahovi) po bývalou hasičárnu.
Druhý úsek - od č. p. 132 (Mrázovi) po č. p. 38 (Jirmanovi).
Protože se jedná o zásadní změnu oproti projektu, který byl předmětem soutěže na dodavatele, je nutné vyhlásit výběrové řízení bez uveřejnění na dodavatele těchto prací. Následně mohou být práce zrealizovány.

Michaela Kajnarová, odbor tajemníka

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 10. 2014