živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální stav prací k 24.9.2014 a jejich PŘEDPOKLÁDANÝ průběh v měsíci říjnu

Vodovod

V celé hlavní trase v délce přes 2 km je hotová rekonstrukce vodovodního řádu, včetně opravy, případně výměny více než 80 ks vodovodních přípojek. K přerušení dodávky vody ani poklesu tlaku vody by již nemělo docházek, s výjimkou havárie. V případě poruchy kontaktujte pana Martina Zemana, tel. 702 021 312, nebo přímo vodárenský dispečink Vak Náchod, a. s., nepřetržitá služba na tel. 491 419 222.

Nová splašková kanalizace

Kromě úseku v délce cca 300 m v Pustinách je vybudována nová splašková kanalizace včetně přípojek v celé hlavní trase. Odpadní vody z nemovitostí, které jsou již na kanalizaci napojeny, odtékají v tuto chvíli na ČOV v Náchodě. Vak Náchod, a. s. bude postupně majitele objektů oslovovat a uzavírat s nimi příslušné smlouvy. Majitelé objektů, kteří se ještě na novou kanalizaci nepřepojili, by tak měli neprodleně učinit, aby se vyhnuli sankcím odboru životního prostředí v Náchodě.

Kanalizace na odvod balastních vod

V úseku nad Klicnarovými je vybudována, výstavbu hradil investor komunikace, tedy Královéhradecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic KHK, a. s. Další kanalizace se musí vybudovat pod Špeldovými (v prostoru autobusové zastávky u vjezdu do Dolské). Projekt je hotov, práce jsou oceněny na cca 1,7 mil. korun, investorem bude opět po schválení všemi orgány Královéhradecký kraj. Problémem je, že výroba speciálních šachet bude dle sdělení výrobce trvat celé 3 týdny. Výstavba kanalizace bude také nějaký čas trvat. Proto v tomto úseku není možné pokračovat ve výstavbě chodníků a cesty, a to až do vybudování zmíněné kanalizace.

Výstavba chodníků a veřejného osvětlení

Stavba této infrastruktury je závislá na postupu ostatních prací. Ovlivňuje ji i to, že město žádá v některých úsecích změnu povrchu (více v příspěvku pana místostarosty). Nyní čekáme na příslušná vyjádření.

Silnice

Výstavba je ovlivněna výše uvedenými skutečnostmi. Pokud nedojde k nějakým nepředvídaným okolnostem, pak by měla výstavba silnice pokračovat takto:

Termín 15. až 18. října 2014 včetně

1.     Úsek od Vejvodových po nový most u hasičárny – finální pokládka asfaltového povrhu. V těchto dnech budou probíhat veškeré přípravné práce na asfaltování, PRŮJEZD BUDE OMEZEN NA MINIMUM, A TO V ČASE OD 19.00 DO 8.00 HODIN.

V SOBOTU 18. ŘÍJNA 2014  – pokládka asfaltu – NIKDO NEPROJEDE!!!

2.     Úsek od hasičárny po Čejchanovi č. p. 39 – rovinka nad Klicnarovými (bude upřesněno podle postupu prací) – finální práce na podkladové vrstvě silnice.

V SOBOTU 18. ŘÍJNA 2014 – pokládka jedné vrstvy asfaltu – NIKDO NEPROJEDE!!!

V uvedených dnech bude možné vyjet z horní části Zbečníka pouze přes Chlomek nebo ve směru na Červený Kostelec. Majitelé vozidel z úseku od Vejvodových po Čejchanovi (u hlavní cesty i z bočních uliček) musí počítat s tím, že v sobotu 18. října 2014 tímto úsekem neprojedou ani cestu nepřejedou!

·          Rozsah a potvrzený termín prací bude všem občanům včas sdělen formou letáčků, plakátů, informace budou i http://www.mestohronov.cz/ 

·          Svoz komunálního odpadu – náhradní termíny budou sděleny stejnou formou po potvrzení termínu asfaltování 

Asfaltování dalších úseků závisí na postupu prací při budování kanalizace na odvod balastních vod a také na počasí. Zhotovitel požádal dotčené orgány o prodloužení termínu dokončení stavby, a to cca o 14 dnů až 3 týdny.

Z podkladů investorů a zhotovitele zapsala Bc. Hana Nedvědová, starostka města 

Soubory ke stažení:

  • Akce Zbečník (soubor: AKCE ZBEČNÍK ŘÍJEN-1.jpg, velikost: 274,27 KB)
Tento text připravil/a: Tereza Kohlová Zveřejněno: 25. 09. 2014