živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace ze dne 11.4.2014

  • V souladu s harmonogramem prací jsou v plném proudu práce již téměř po celé trase Zbečníku.
  • V úseku od Tropiku k železničnímu přejezdu stále platí naprostý zákaz vjezdu i zákaz vstupu chodců.
  • V úseku od křižovatky u Wikovu směrem k odbočce k Málkovým byly zahájeny práce na vodovodním řadu. V souvislosti s tím nepoteče v sobotu 12. dubna voda - viz již dříve zveřejněná informace.
  • Na několika místech byla zahájena výstavba nové kanalizace. Pohyb techniky v těchto místech (bagry, nákladní automobily atd.) zasahuje do celé vozovky, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.
  • Na základě upozornění občanů technické služby zpevnily některé úseky polní cesty na Chlomku, kterou místní využívají k výjezdu ze Zbečníka. Cesta bude nadále kontrolována a v případě potřeby provizorně opravována tak, aby po ní bylo možné projet.
  • Od pondělí 14. dubna budou pokračovat práce na odfrézování stávajících živičných vrstev v horní části Zbečníku. Počítá se s velkým pohybem techiky - fréza, nákladní automobily odvážející materiál. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, omezte pohyb po stavbě.

Na základě podkladů zhotovitele zpracovala Hana Nedvědová
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 04. 2014