živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Vegetace nad pozemními komunikacemi

ilustrační foto: Vegetace nad pozemními komunikacemi

Vážení občané,

obdrželi jsme stížnosti na zarůstající pozemní komunikace. Jedná se především o účelové komunikace, které zajišťují obslužnost v okrajových částech města a vedou mnohdy pouze k několika nemovitostem. Tyto pozemní komunikace, někdy i nezpevněné, jsou převážně užší než běžné místní asfaltové komunikace, nejsou opatřeny chodníky a zelenými pásy, které by je oddělovaly od okolních pozemků. Často dochází k přerůstání vegetace ze soukromých pozemků do průjezdního profilu, někdy jsou výsadby jednotlivých stromů, keřů nebo i živých plotů provedeny přímo do městského pozemku, na kterém se nachází komunikace. Jsou poškozována  projíždějící vozidla, je ohrožený odvoz komunálního odpadu a v zimním období  ztížený úklid sněhu. V každém případě přebujelá vegetace zhoršuje rozhledové poměry při silničním provozu a jeho bezpečnost.
 
Žádáme všechny majitele nemovitostí, kterých se výše uvedený problém týká, aby průběžně zajišťovali údržbu vegetace na svých pozemcích, aby nepřerůstala nad městské pozemky, po kterých vedou pozemní komunikace. Žádáme o úplné odstranění rostoucích překážek (živých plotů i jednotlivých stromů a keřů) ve výhledech, například u výjezdů nemají být vyšší než 0,7 metrů. Také žádáme o odstranění vegetace, která nejenže přerůstá do komunikací, ale často je na těchto pozemcích vysázená.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Jerman, odbor majetek
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 06. 2024