živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

FINANČNÍ PODPORA 30 000 Kč POSKYTNUTÁ MĚSTU HRONOV V ROCE 2023 FIRMOU ELEKTROWIN a.s.

ilustrační foto: FINANČNÍ PODPORA 30 000 Kč POSKYTNUTÁ MĚSTU HRONOV V ROCE 2023 FIRMOU ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané,

děkujeme vám všem, že využíváte zpětný odběr a odevzdáváte nefunkční a vyřazené elektrospotřebiče do našeho separačního místa.

Díky vám a vaší píli získalo Město Hronov v roce 2023 z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. opět finanční podporu, a to ve výši 30 000,- Kč. Z letošní podpory byly zakoupeny další 3 kamery s příslušenstvím na rozšíření kamerového systému pro zabezpečení sběrného místa města Hronova. Děkujeme všem občanům, že nám pomáháte řádně třídit a ELEKTROWINU a.s. za poskytnutí příspěvku.

Iva Turková – referent odboru tajemníka

 

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 08. 11. 2023