živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Vodní prvek

Projekt „Vodní prvek, náměstí Čs. armády, Hronov“ je financován z rozpočtu města Hronov.
Novostavba vodního prvku bude umístěná na náměstí ČSA v Hronově. Navržený vodní prvek, včetně všech souvisejících staveb (strojovna, přípojky), bude osazen v severní části náměstí v blízkosti stávajícího stromořadí, pítka a rozhraní dlažeb. Osa koncových prvků tryskajících vodu bude rovnoběžná s osou stávajícího stromořadí a bude protínat místo pro osazení vánočního stromku. Strojovna je umístěná pod zemí v blízkosti trysek a stávající dešťové kanalizace.

Celkem bude na náměstí umístěno 5 trysek (se zabudovaným světlem) chrlících vodu do výšky cca 2 m. Pohledové části budou zalícovány s úrovní dlažby a budou čtvercového půdorysu o rozměrech 300x300 mm. Dvě z těchto trysek budou mít zároveň funkci mlžidla. Trysky budou umístěny v řadě vedle sebe a vzdálenost mezi nimi bude 1,8 m. Pro vytvoření uzavřeného systému koloběhu vody, při kterém bude tryskající voda odvedena do strojovny a opět přivedena k tryskám, je nutné dlažbu v okolí trysek vyspádovat. Plocha lichoběžníkového tvaru o vnějších rozměrech 11,78x4,5 m bude provedena nová, vyspádovaná betonová deska vyztužena Kari sítí, opatřena hydroizolací, na kterou bude zpětně existující dlažba nalepena.

Díky realizaci projektu dojde k zatraktivnění architektonického vyznění celého náměstí.

Dodavatel stavebních prací:                          Radek Vintera, Dolní Radechová 273
Technický dozor investora a KOOBOZP:     Ing. Miroslav Kováč, inv. technik města
Projektant a autorský dozor:                         Chmelař architekti, Pernerova 11, Praha 8
Termín realizace:                                             8 týdnů od předání staveniště (červen - červenec) 
Cena stavebních prací:                                  1.490.585,61 Kč bez DPH, 1.803.608,59  Kč s DPH     


Ing. Miroslav Kováč, odbor tajemníkaFotogalerie: vodní prvek


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 05. 2019