živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Upozornění pro občany – náměstí v Hronově uzavřeno

Termín: od 27. října 2008 do 31. července 2009

Vážení občané, v rámci akce „Revitalizace centra města Hronova“ dochází k posunutí termínu zahájení II. etapy výstavby. Z tohoto důvodu bude:

  • ve čtvrtek 23. 10. 2008 od cca 12 hodin probíhat vymístění automobilů z prostoru náměstí a současně předání plochy staveniště
  • v pátek 24. 10. 2008 od 6:00 hodin pak bude celá plocha náměstí od silnice II/303 (Náchod – Police n. Metují) směrem k základní škole a k Jiráskovu divadlu až po křižovatku ulic Palackého, Jiřího z Poděbrad a Divadelní (křižovatka za divadlem) uzavřena a oplocena, s výjimkou dočasného přemístění autobusových zastávek z Čapkovy ulice (autobusy budou přes víkend 25. a 26. října jezdit ještě z původních stanovišť)
  • současně dojde k vyznačení objížďky místní komunikace ve směru na Žďárky, a to ulicemi Kudrnáčova a Palackého, bude provedena změna dopravního značení
  • do ul. Knáhlovy je přístup umožněn ul. Divadelní a ul. K Milířům.

V daném prostoru bude probíhat výstavba dle projektové dokumentace. Prodejny a provozovny na náměstí zůstanou v provozu, přístup k nim bude zajištěn tak, že podél nemovitostí zůstane průchozí pás široký cca 1,5 m. Tento bude sloužit i jako pěší trasa pro občany a bude dle podmínek stavby přemísťován. Zásobování prodejen a provozoven bude vždy umožněno na nezbytně dlouhou dobu z prostoru staveniště, a proto je nutné dbát maximální bezpečnosti a řídit se pokyny pracovníků dodavatelské firmy Strabag, a.s.. Parkování pro občany je zajištěno v ulicích Dvorská u tvrze (sídlo technických služeb), Divadelní a Palackého. O případných doplňujících informacích a změnách Vás bude Městský úřad Hronov všemi možnými dostupnými prostředky včas informovat.

Kontakt: odbor majetek – Ing. Lenka Vítová, Ing. Bronislava Havelková, sl. Michaela Kajnarová – telefon 491 485 053

Uzavírka Čapkovy ulice (autobusové nádraží) – přemístění stanovišť autobusů

Stanoviště č.1 (Červený Kostelec) a č. 3 (Náchod) - na náměstí Čs. armády mimo průjezdní úsek silnice II/303 před budovu Komerční banky a prodejnu potravin Verner.

Stanoviště č. 2 (Broumov) a č. 5 (Stárkov) - na náměstí Čs. armády mimo průjezdní úsek silnice II/303 u Mariánského barokního sousoší.

Stanoviště č. 4 (Žďárky) - do Palackého ulice mimo průjezdní úsek silnice III/30311 (do odstavného pruhu před základní školou – 1. stupeň)

Dále bude umístěn označník v ulici Jiřího z Poděbrad pro výstup cestujících ze směru Žďárky – č. 6. Stanoviště č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – viz mapka – označení zastávek. Žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti při pohybu v blízkosti staveniště.

V Hronově 21. října 2008

Hana Nedvědová starostka města, v. r.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 10. 2008