živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2018

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 09. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/21/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/21/172/1 - uzavření smlouvy o dílo na stavební akci "Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč" mezi firmou Silnice Svoboda a. s., Jetřichov 164, 549 83, IČ: 05438187 jako zhotovitelem a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem, za nabídkovou cenu 4 986 186,82 Kč vč. DPH (4 120 815,55 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 10. 2018