živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 7. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/15/197/1 - dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nazvané "Rekonstrukce komunikace: Hronov - Vyšehrad" firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov s nejnižší nabídkovou cenou 430 879, 65 Kč bez DPH (521 364,38 Kč včetně DPH). Smlouva o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/15/198/1 - dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nazvané "Rekonstrukce spodní příčné cesty - hřbitov Hronov" firmu BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí s nejnižší nabídkovou cenou 271 406,55 Kč bez DPH (328 401,93 Kč včetně DPH). Smlouva o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/15/199/1 - koordinátorem BOZP na akci "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu" firmu Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, Trutnov s nabídkovou cenou 149 979,50 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 08. 2021