živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12.09.2016

Rada města schvaluje:
1/16/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města revokuje:
2/16/000 - své usnesení č. 21/15/208/1 ze dne 31. 8. 2016 – 5 pro, 2 se zdrželi

Rada města jmenuje:
3/16/000 – výběrovou komisi pro výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, vyhlášeného dne 17.8.2016 usnesením RM č. 32/14/195/2, v tomto složení: Jana Rutarová, Lenka Lembejová, Mgr. Jan Šnajdr, Petr Koleta, Dagmar Vítová, MVDr. Tomáš Strnad, Bc. Hana Nedvědová, náhradník Mgr. Josef Thér – 5 pro, 2 proti

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 09. 2016