živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu zimního stadionu - Wikov aréna Hronov

Město Hronov

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení rady města č. 23/2023 ze dne 15. 11. 2023


vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu Zimní stadion - Wikov aréna Hronov.


Předmět výpůjčky

Nebytové prostory v budově Zimní stadion - Wikov aréna, Palackého 1000, Hronov, stojící na pozemku p. č. 652/10 a 652/12 v k. ú. Hronov, obec Hronov

a)    v přízemí: sklad výstroje, sklad pomůcek a rozcvičovna, 3 kabiny (č. 3, 4 a 5) včetně společných sprch a sociálního zařízení
b)    1. patře: klubovna HC včetně kanceláře a sociálního zařízení, 3 kabiny (č. 6, 7 a 8) včetně sprch a sociálního zařízení, celková plocha 397 m2
c)    pod tribunou: kabina včetně sprch a sociálního zařízení.

Prohlídka nebytových prostor je možná po telefonické dohodě na tel. 736 629 643, kontaktní osoba Jiří Frýba.

Podmínky výpůjčky

Smlouva o výpůjčce bude sepsána za účelem využití objektu pro potřeby HC Wikov Hronov a Kraso Hronov.


Termín doručení žádosti o výpůjčku nebytových prostor je do 7. 12. 2023 do 10 hodin v zalepené obálce označené „nebytové prostory – Wikov aréna“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5 nebo prostřednictvím datové schránky města Hronova cspbd24.

 


Jiří Frýba
vedoucí odboru sportovní a rekreační zařízení

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2023
Sejmuto: 08. 12. 2023

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 11. 2023