živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr pronájmu reklamní plochy v objektu zimního stadionu - Wikov arény Hronov

Město Hronov

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení rady města č. 23/2023, ze dne 15. 11. 2023

zveřejňuje záměr pronájmu reklamní plochy v objektu zimního stadionu Wikov arény, Hronov.


Reklamní plochy umístěné uvnitř objektu zimního stadionu Wikov arény, Palackého č. p. 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652/10 a 652/12 v k. ú. Hronov nebo na jejích venkovních zdech, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1.
-    nájemné:        1 000 Kč/rok

Prohlídka reklamních ploch a poskytnutí dalších informací je možné po telefonické dohodě na telefonu 736 629 643, kontaktní osoba p. Jiří Frýba.

Nájemní smlouva bude sepsána na dobu neurčitou od 1. 1. 2024.
 
Termín doručení žádosti o pronájem je do 7. 12. 2023 do 10:00 hod.
Žádost je třeba předat v zalepené obálce označené „pronájem reklamní plochy – Wikov aréna“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, náměstí Čs. armády čp. 5 nebo prostřednictvím datové schránky města Hronova cspbd24.                              

 

Jiří Frýba
vedoucí odboru sportovní a rekreační zařízení

 

Soubory ke stažení:

  • Příloha č. 1 (soubor: Priloha_c._1_reklamni_plochy.docx, velikost: 1,35 MB)

Vyvěšeno: 22. 11. 2023
Sejmuto: 08. 12. 2023

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 11. 2023