živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

ilustrační foto: Výběrové řízení na nájemce bytu

Hostovského čp. 160, Hronov, byt č. 10, 3. NP, velikost 1 + 2, kvalita standard

Skladba bytu:    pokoj                 -          34,30 m2
                            pokoj                 -          13,70 m2
                            kuchyň              -          11,40 m2
                            předsíň             -            7,70 m2
                            koupelna          -            6,30 m2
                            WC                     -           1,50 m2
                           kůlna                   -           3,90 m²
            ------------------------------------------------------------------------
                           CELKEM                       78,80 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV, sprch. kabina, 4x AKU
Výše nájmu:                                    6 792,- Kč       
Nájem za zařízení bytu:                    674,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:         534,- Kč     (studená voda + společná elektřina)
Přihlášku a zálohu na elektřinu v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                    3

Základní výše měsíčního nájemného:
sazba na 1 m2 je 88,38 Kč/měs., započitatelná podlahová plocha je 76,85 m2 a nájem za zařízení bytu 674,- Kč = celkem 7 466,- Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.     

Prohlídka bytu pro zájemce bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Prokopem na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 168, 736 629 650.
Přihlášky je nutné podat do 28. 1. 2022, do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č. 10, Hostovského 160, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.

 

K výběrovému řízení na nájemce bytu je nutné doložit:

- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu, a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti.
Po skončení výběrového řízení a schválení radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ Hronov.
 

Ivana Nývltová, referent odboru majetek

byty@mestohronov.cz   

Fotogalerie: byt 160/10


Vyvěšeno: 13. 01. 2022
Sejmuto: 31. 01. 2022

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 01. 2022