živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

ilustrační foto: Výběrové řízení na nájemce bytu

 Divadelní čp. 512, Hronov, byt č. 5, 2. NP,  velikost 1 + 1, kvalita standard


Skladba bytu:    pokoj                 -          20,00 m2
                            kuchyň               -          13,00 m2
                            předsíň              -           2,50 m2
                            koupelna           -           6,35 m2           
                            sklep                  -           4,95 m2
                            kůlna                  -           4,00 m²
            ------------------------------------------------------------------------
                           CELKEM                       50,08 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV, sprch. kabina, 2x AKU
Výše nájmu:                                    4 415,- Kč       
Nájem za zařízení bytu:                    524,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:         561,- Kč     (studená voda + společná elektřina)
Přihlášku a zálohu na elektřinu v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                    2

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 94,- Kč/měs., započitatelná podlahová plocha je 46,97 m2 a nájem za zařízení bytu 524,- Kč = celkem 4 939,- Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.     

Prohlídka bytu pro zájemce bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Prokopem na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 168, 736 629 650.
Přihlášky je nutné podat do 28. 1. 2022, do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č. 5, Divadelní 512, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.

K výběrovému řízení na nájemce bytu je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu, a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběrového řízení a schválení radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ Hronov.


Ivana Nývltová, referent odboru majetek
byty@mestohronov.cz  

Fotogalerie: byt 512/5


Vyvěšeno: 11. 01. 2022
Sejmuto: 31. 01. 2022

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 01. 2022