živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Rada města Hronova v usnesení č. 1/2022 ze dne 12.1.2022 rozhodla o záměru pronájmu této nemovitosti z majetku města Hronova:

-    části pozemku parcelní číslo 1466 o výměře 105 m2 v katastrálním území Hronov k užívání zahrádky

Podrobnější informace vám budou poskytnuty na odboru majetek Městského úřadu v Hronově.
Případné žádosti nebo připomínky k nájmu výše uvedených nemovitostí zasílejte do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce Městského úřadu v Hronově  nebo doručte  na podatelnu městského úřadu.

                
 Ing. Havelková Bronislava, referent odboru majetek

Vyvěšeno: 20. 01. 2022
Sejmuto: 07. 02. 2022

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 01. 2022