živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: středa 22. září 2021 od 17:00 hodin

Místo: Malý sál Jiráskova divadla


Program:

1. Finanční záležitosti
- Rozpočtové opatření č. 07/2021/RM, 08/2021/RM a 09/2021RM - vzetí na vědomí
- Rozpočtové opatření č. 10/2021/ZM
- Dotace pro HC Wikov Hronov na výkonnostní sport

2. Majetkové záležitosti
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Havlíčkova
- Záměry prodejů pozemků v k. ú. Hronov, Velký Dřevíč
- Záměr směny pozemků k. ú. Velký Dřevíč
- Smlouvy o zřízení věcného břemene Hronov a Zbečník
- Uzavření směnné smlouvy Hronov
- Uzavření darovací smlouvy na pozemky pod silnicí II/567
- Informace o investičních a dotačních akcích

 3. Různé
- Prezentace investičních akcí

 4. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15. 09. 2021
Sejmuto: 23. 09. 2021

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 09. 2021