živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Strategický plán rozvoje města Hronova na období 2014-2020

Popis geografické charakteristiky, historie, ekonomické struktury, vzdělávání, volnočasových aktivit, cestovního ruchu, dopravní a technické infrastruktury, sociálních a zdravotních služeb, životního prostředí a správy města Hronova.

Rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Materiál schválen Zastupitelstvem města Hronova dne 16. 9. 2015.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 04. 2008