živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy MěÚ Hronov

Místo realizace:                                                MěÚ Hronov, nám. Čs. armády 5   
Dodavatel stavebních prací:                          STATING s.r.o. Hradec Králové
Technický dozor investora:                            Ing. Oldřich Drahorád
Projektant:                                                          Ing. Lukáš Polej
Termín realizace stavebních prací:              3. 1. 2021 - 30. 4. 2022
Cena stavebních prací:                                    49 319 441 Kč s DPH
Městu byla na uvedenou akci přidělena dotace ve výši 20 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

Důvodem navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její stavebně technický stav byl téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny. Součástí rekonstrukce bude rovněž vybudování samostatného objektu veřejných WC a úprava parkoviště včetně zřízení stanic pro nabíjení elektromobilů.


Fotogalerie: rekonstrukce úřadu


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 06. 2021