živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska

Město Hronov připravuje v letošním roce výměnu střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska v Hronově. Zahájení prací, které bude na základě výběrového řízení provádět firma H&B delta s r.o. ze Vsetína, je naplánováno na 1. 4. 2015. S ukončením prací počítáme nejpozději 30. 6. 2015. Práce budou probíhat za plného návštěvního provozu domku.
Stávající krytina bude demontována, vyměněno bude cca 30 % střešních latí, stávající prvky krovu budou impregnovány. Nový dřevěný štípaný šindel bude opatřen nátěrem a položen na řídké laťování ve dvojitém krytí. Předpokládaná cena za realizaci je Kč 640 000,-- vč. 21% DPH.
Rodný domek Aloise Jiráska je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek ČR, proto město Hronov na tuto opravu požádalo Ministerstvo kultury o přidělení státní finanční podpory z Havarijního programu pro rok 2015.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: domek A. Jiráska

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 03. 2015