živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

Dle zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod a Mateřská škola Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod jsou tyto příspěvkové organizace oprávněny zvýšit za pronájem tělocvičny jen se souhlasem zřizovatele. V souladu s obsahem zřizovacích listin

stanovuje Rada města Hronova s účinností od 1.1.2022

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

 1. Dotované nájemné bude účtováno za pronájem
  - Hronovským sportovním spolkům
  - Organizacím města Hronova
  - Jiným školským zařízením na území města Hronova
                   
    Výše dotovaného nájemného za 1 hodinu
                   
    1. Hronov - malá tělocvična     100 Kč
                     2. Hronov - velká tělocvična      200 Kč
                     3. Velký Dřevíč - tělocvična       150 Kč
                     4. Zbečník - tělocvična              150 Kč

 2. Za dotované nájemné mohou výše uvedené subjekty využívat tělocvičny k těmto účelům
  - Tréninky, nácvik vystoupení, hodiny tělesné výchovy, apod.
  - Zápasy, utkání, turnaje, vystoupení, výstavy
  - Podmínkou je reprezentace města, humanitární účel
  Při těchto akcích může pořádající subjekt vybírat vstupné.

 3. Komerční nájemné bude účtováno všem subjektům mimo subjekty uvedené v bodě 1. v této výši:
                     1. Hronov - malá tělocvična     250 Kč
                     2. Hronov - velká tělocvična     550 Kč
                     3. Velký Dřevíč - tělocvična       400 Kč
                     4. Zbečník - tělocvična              400 Kč

 4. Všem nájemcům je zakázáno nasmlouvané a objednané hodiny přepronajímat.

 5. Za úklidové a další práce spojené s úklidem tělocvičny nelze nájemci účtovat žádnou další částku. Tyto náklady lze účtovat pouze v případě pronájmu tělocvičny za účelem komerčního (nesportovního) využití.

Schváleno Radou města Hronova dne 15. prosince 2021, usnesením č. 25/2021.

Petr Koleta, starosta města

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 01. 2022