živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Rada města Hronova v souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb. rozhodla svým usnesením ze dne 23. 8. 2017 o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vyhrazeny budou 2 třístranné stojany (u radnice, za školou) a 1 čtyřstranný stojan (u rodného domku), celkem 10 ploch.

Výlep volebních plakátů může být zadán od 4. října 2017. Výlep provede za úhradu Informační centrum Hronov dle platného ceníku výlepu plakátů a v určené výlepové dny.

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Tento text připravil/a: Patrik Runkas Zveřejněno: 30. 08. 2017