živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Hronov

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017

V souladu s § 14c písm. e) a § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Okrsek č.

Umístění

Zapisovatel/ka

1

ZŠ Hronov, náměstí - učebna v přízemí Vladimír Hornych

2

ZŠ Hronov, náměstí - malá tělocvična Michaela Kajnarová, DiS.

3

ZŠ Hronov, náměstí - učebna v přízemí Patrik Stonjek

4

Žabokrky - Hasičská zbrojnice Hronov Rita Zítková

5

ZŠ Zbečník - jídelna Miloš Prouza

6

ZŠ Velký Dřevíč - učebna v přízemí Věra Kohlová

7

Rokytník - hasičská zbrojnice Edita Stratílková

8

Malá Čermná - domov důchodců Ing. Jiří Genrt

V Hronově dne 6. srpna 2017

Bc. Hana Nedvědová, v.r., starostka města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 09. 2017