živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností.
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Hronov „Smlouvu o zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu“.
Chtěli bychom jako město Hronov svým podnikatelům od 1. 1. 2019 tímto vyjít vstříc a umožnit používání separačních nádob rozmístěných po městě, aniž by riskovali možné uložení sankcí.
Každý smluvně zapojený podnikatel bude oprávněn počínaje 1. 1. 2019 využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 01. 2019