živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Otevírací doba kompostárny ve Velkém Poříčí

ilustrační foto: Otevírací doba kompostárny ve Velkém Poříčí

Kompostárna ve Velkém Poříčí k odkládání bioodpadu pro občany Hronova je otevřena od soboty 26. 3. 2022.

Otevírací doba je úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin

                               sobota od 8 do 12 hodin

Pokud má občan Hronova zájem odložit bezplatně BIO odpad na kompostárně, je jeho povinností předložit doklad totožnosti s trvalým pobytem v Hronově nebo jeho částech, případě předložit doklad o úhradě poplatku za komunální odpad pro rok 2022. V případě, že tak neučiní, nebude mu bezplatné uložení odpadu umožněno.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 02. 2022