živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov

Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. Firma Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zpracovala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků.  Termín realizace projektu 31.12.2019.

 
Dodavatel stavebních prací:                  DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora:                     Ing. Miroslav Kováč – rozvoj města
Projektant:                                                 S atelier s.r.o.
Termín realizace stavebních prací:       srpen – listopad 2019
Cena stavebních prací:                           1 037 205,94 Kč bez DPH, 1 255 018,94 Kč vč. DPH
Projekt „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011282
 

Fotogalerie: učebny DDM Domino


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 10. 2019