živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava lesních cest v majetku města Hronova

Dodavatel: Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí
Celková cena investice:  Kč 2 159 277,-- vč. DPH
Konečná cena stavebních prací dle SOD:  Kč 1 915 273,-- vč. DPH
Získaná dotace:  Kč    902 149,--
Termín realizace stavebních prací:  24.9.2013 až 10.2.2014

Předmětem veřejné zakázky  byla  rekonstrukce povrchu stávající svozové lesní cesty v majetku města Hronova, v katastrálním území Rokytník, p.č. 876/1, ve směru Draha - Zada. Jedná se o obousměrnou jednopruhovou, směrově nerozdělenou komunikaci celkové délky 934,52 m. Cesta je rozdělena na dvě části, první úsek délky 858,31 m byl součástí dotace ze SZIF, zbylá délka 76,21 m a 2 výhybny byly hrazeny z vlastních zdrojů investora.
Na základě výzvy k podání nabídky zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 8.8.2013 a na základě hodnocení nabídek schválila RM ve svém usnesení č. 17/2013 ze dne 28.8.2013 přidělení veřejné zakázky. Nabídku podalo celkem 5 uchazečů. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH. Dne 18.9.2013 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem.
Technický dozor investora zajišťovala firma RAIL-ROAD DESIGN, DOPRAVNÍ STAVBY Ing. Jiří Kulič.   Na realizaci získalo město dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, část hradilo ze svých vlastních zdrojů. Dílo bylo řádně ukončeno, zkolaudováno a předáno do užívání.

Fotogalerie: lesní cesta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 03. 2015