živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace k projektu „U NÁS – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój“

Město Hronov společně s polským partnerem Kudowa Zdrój, získalo v září loňského roku dotaci na projekt nesoucí název „U NÁS – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój“. Vznik tohoto projektu podnítil fakt, že knihovny obou partnerských měst spolu dlouhodobě spolupracují při organizování akcí pro své čtenáře, pracovníci se velice dobře znají, a také to, že současný stav knihoven je nutné pro budoucí setkání přizpůsobit a zmodernizovat, a to jak z hlediska technického vybavení, tak i v dostupnosti literárních děl v polském jazyce.

Projekt, ve kterém je město Hronov vedoucím partnerem, byl podán k posouzení na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové v dubnu loňského roku. To, že úspěšně prošel schvalovacím řízením monitorovacího výboru, jsme se dozvěděli začátkem září 2008.

Zdroje financování
(v eurech)

 Partner

 Celkové
způsobilé
výdaje 

 Příspěvek
z ERDF (EU)

 Příspěvek
ze státního
rozpočtu

 Podíl
města
v % 

 Podíl města
v eurech 

 Hronov

 248 395,61 

 211 136,26

 12 419,78

 10

 24 839,57

 Kudova Zdrój

 192 562,69

 163 678,28

 0

 15

 28 884,41


V takzvané měkké části projektu proběhne celkem 42 společných setkání dětí a pracovníků knihoven obou měst. Dvanáct z nich bude pořádat hronovská knihovna. Dosud se na české straně hranice uskutečnily dvě akce – první byla návštěva knihovny v Pellyho domech v Polici nad Metují spojená s exkurzí do muzea MERKUR a druhou byla návštěva hvězdárny v Úpici a Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Polská knihovna v projektu počítá s větším množstvím společných akcí, proto jich proběhlo již šest. Z nich například vánoční setkání knihovníků a knihovnic v Kudowě Zdrój či exkurze dětí do Muzea výrobny papíru v lázeňském městě Duszniky Zdroj, kde si děti vyzkoušely ruční výrobu papíru.

Investiční část projektu se týká stavebních úprav prostor knihovny. Rekonstrukce bude probíhat od května do konce srpna letošního roku. Dodavatelská firma Delta Velké Poříčí, s. r.o., která bude stavební práce dělat, vyšla z výběrového řízení, kterého se zúčastnily také dvě kontrolorky z Centra pro regionální rozvoj v Hradci Králové.
Stavební práce zahrnují výměnu oken, výstavbu osobního výtahu nejen pro imobilní spoluobčany, ale také pro maminky s kočárky, demontáž, přesun a opětovnou montáž dřevěné prosklené stěny, stavbu nové příčky, opravy omítek a výmalbu, nový obklad schodiště dlažbou a položení nových podlahových krytin. Po celkové rekonstrukci se nově opravené prostory vybaví novým knihovnickým nábytkem, regálovým systémem, šatními, archivními a policovými skříněmi. Do celé knihovny bude instalováno 13 nových počítačů s potřebnými programy, notebook, dataprojektor se třemi tiskárnami.

Z důvodu realizace investiční části projektu dojde 16. 4. 2009 k úplnému uzavření knihovny a vystěhování knižního fondu do připravených provizorních prostor v jedné ze tříd budovy základní školy na Palackého ulici. Pracovnicím knihovny zde budou instalovány počítače se všemi potřebnými daty včetně internetu. S knihovou tak budou moci čtenáři komunikovat prostřednictvím e-mailovou pošty. Půjčit si knihu ovšem budou moci až po slavnostním znovuotevření zrekonstruovaných prostor knihovny, což bude v polovině září. O přesném termínu budou všichni včas informováni.

Tereza Reimannová, referentka dotací, odbor majetek

Fotogalerie: Pohled do knihovny před rekonstrukcí

Fotogalerie: Stěhování knihovny

Hronovská knihovna byla pro veřejnost uzavřena 17. dubna 2009. Hodně knížek si na základě výzvy knihovny půjčili čtenáři, ale na stěhování toho zbylo ještě hodně. V rámci realizovaného projektu \"U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj\" bude do knihovny po její rekonstrukci umístěn zcela nový nábytek. Ten stávající město využije ve svých školách, školkách, ale například také v autokempu ve Velkém Dřevíči. Své zázemí budou mít knihovnice až do ukončení rekonstrukce (září 2009) v budově I. stupně základní školy v Hronově. Pro veřejnost bude po tuto dobu knihovna uzavřena. K předání staveniště dodavatelské firmě Delta Velké Poříčí dojde v pondělí 4. května 2009.

Na fotografiích ze stěhování jsou pracovnice knihovny paní Jaroslava Vítová, paní Hana Nejedlá, paní Věra Kohlová, paní Ludmila Smolová a pracovníci odborné stěhovací firmy, kterou si město na stěhování najalo.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 04. 2009