živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dotace EU

16. 01. 2020

Rozvoj pečovatelské služby Hronov

Předmětem projektu je rozšíření poskytování pečovatelské služby na území města Hronova (pořízení nového osobního automobilu pro zajištění a rozšíření sociálních služeb - pečovatelské služby).

16. 01. 2020

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu včetně navržené přístavby a nástavby (rozšíření prostor hasičské stanice). Výsledkem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof pro JPO III Hronov.

30. 09. 2019

Člověče, rozhlédni se kolem sebe

Předmětem projektu je vybudování naučné stezky, nacházející se v katastrech obcí Hronov a Velké Poříčí ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, registrační číslo žádosti 18/002/19210/452/165/002542

24. 04. 2019

Přeshraniční mezigenerační integrace

Město Hronov podalo společně s projektovými partnery městem Náchod, Klodzkem, Kedzierzyn-Kozle, Swidnica a Folklorním souborem BARUNKA, z.s. Česká Skalice v loňském roce žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci programu INTERREG V - A prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

21. 09. 2017

Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově

V dubnu 2017 obdrželo Město Hronov oficiální zprávu v podobě registrace akce k projektu s názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ a registračním číslem CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001436.

21. 09. 2017

Čas na seniora

Město Hronov podalo společně s projektovým partnerem, Kudowským centrem kultury a sportu, v listopadu 2016 žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci programu INTERREG V - A prostřednictvím Euroregionu Glasensis, s názvem Čas na seniora

30. 03. 2017

AQUA MINERALIS GLACENSIS

revitalizace parku Aloise Jiráska v Hronově s r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko