živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Extrémní pohraničí

rozvoj aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj PL.3.22/2.2.00/09.01540

Na stejném monitorovacím výboru, jako byl schválen projekt mateřských škol, tedy v dubnu letošního roku, byl i tento projekt, který vzešel ze společných setkání představitelů samospráv našich partnerských měst.

 Partneři projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu
(v Kč) 

Dotace z ERDF 85 %
(v Kč) 

Dotace za SR 5 % 
(v Kč) 

Podíl města 10 %
(v Kč)
 

 Hronov 1 999 750,00 1 699 787,00 99 988,00 199 975,00
 Kudowa Zdroj 4 098 155,00 3 483 432,00 614 723,00

V rámci tohoto projektu bude vedoucí partner v Kudowě Zdroj realizovat skatepark. Ten bude dostupný jak pro turisty, tak i občany preferující aktivní odpočinek. Rozšíří se tím nabídka aktivní turistiky v pohraničí, zvláště pak směřovaná na mladší generaci.
V naší části projektu plánujeme vybudovat bikepark. Projekt je zaměřen nejen na návštěvníky a turisty vyznávající aktivní odpočinek, na děti a mládež, kteří na kole začínají, ale i pro cyklisty, kteří si chtějí zpestřit jízdu na kole po vybudovaných cyklostezkách v okolí. Pro nácvik zde budou instalovány a připraveny základní prvky bikeškoly s několika stupni obtížnosti, aby vznikl prostor pro všechny věkové kategorie. U připravené bikeškoly bude připravena překážka z přírodních materiálů pro biketrial. Společně s BMX dráhou je trial ideálním místem pro získání zkušeností pro bezpečné zapojení do silničního provozu a pro pohyb po cyklostezkách v našem regionu. V části parku vznikne i klidová zóna, kde budou nainstalovány malé herní prvky pro nejmenší cyklisty jezdící ve vozíku nebo na cyklistické tyči. Součástí celého projektu je oprava mostku, jediné přístupové cesty k této lokalitě přes řeku Metuji. Po ukončení stavebních prací dojde ke slavnostnímu otevření, během kterého budou moci účastníci shlédnout ukázky dovedností bikerů.

Tereza Reimannová, odbor majetek

Fotogalerie: Bikepark

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 08. 2010