živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace z 19. 3. 2009

Vážení občané,

opět přišel čas informovat Vás o průběhu prací stavební akce „Revitalizace centra města Hronova“.
Stavební práce se po odtání sněhu naplno „rozjely“. V posledním článku z ledna tohoto roku jsme Vás informovali o tom, že práce na stavbě se moc měnit nebudou, že bude stále docházet k výměně podloží, opravě zařízení jednotlivých správců sítí apod. Musíme uznat, že práce se rozšířily i na pohled mnohem zajímavější části stavby.
Výměna podloží pro zvýšení únosnosti byla provedena vesměs na celé ploše stavby, vyjma kousku, na kterém jsou uskladněny žulové kostky, které se budou znovu používat k dláždění. Byla také provedena nová dešťová kanalizace v prostoru náměstí podél komunikace II/303 (směr Police nad Metují).
 V ulici Jiřího z Poděbrad, kolem dvora a ZŠ byl ve středu 18. 3. 2009 uzavřen chodník a to až po hlavní vchod do ZŠ na náměstí. Dvůr ZŠ tedy není přístupný, pouze ze ZŠ. Na chodníku dochází k odstranění konstrukčních vrstev stávajícího chodníku. V rámci této uzávěrky chodníku bude vybudováno nové oplocení kolem dvora ZŠ včetně nové podezdívky a nových základů pro podezdívku. Podezdívka bude zděná z pohledových betonových cihel, které budou vypadat jako „žluté pohledové cihly“ na divadle, takže se nebude měnit celkový architektonický pohled vzhledem k celému náměstí a k výše uvedené dominantě. Výplň oplocení bude tvořena ocelovou rámovou konstrukcí, opět navrženo tak, aby korespondovalo s celkovým pohledem na nové náměstí. Barva - černý polomat. Toto oplocení není hrazeno z dotace na „Revitalizaci centra města Hronova“.
Dále v ulici Jiřího z Poděbrad dochází kolem Jiráskova divadla k dláždění nového chodníku dle projektu. Práce také začaly na rekonstrukci schodiště u Jiráskova divadla. Schodiště je rozebráno a uloženo. Nyní dochází k bourání podkladních vrstev schodiště, následně bude provedena betonáž nových základů pod schodiště, izolace a po vyčištění budou žulové stupně na schodiště před vstupem do Jiráskova divadla opět osazeny.
Přípravné práce začínají také na schodišti před vstupem do sálu J. Čapka. Od soboty 21. 3. 2009 bude prostor před sálem J. Čapka cca na 1 měsíc UZAVŘEN! Přístup do sálu bude zajištěn zadním vchodem z Knáhlovy ulice. Pokud se budete chtít dostat do KISu nebo jiných provozoven, které sídlí mezi Jiráskovým divadlem a sálem J. Čapka, bude náhradní  přístup veden zadním vchodem do sálu J. Čapka, projde se předsálím a poté se vyjde předním vchodem sálu J. Čapka. Zde bude upraven chodníček pro chodce a po tomto se dostanete ke vstupu mezi Jiráskovým divadlem a sálem J. Čapka (viz nákres).
V pondělí 23. 3. 2009 budou přemístěny telefonní budky z prostoru náměstí do Čapkovy ulice. K omezení používání telefonních budek dojde pouze po dobu přesunu, tedy jen v pondělí 23. 3. 2009.
Řeší se také rekonstrukce Mariánského sloupu uprostřed náměstí. Nejprve budou provedeny práce spojené se statickým zajištěním sloupu a poté proběhne celková rekonstrukce včetně vybudování nových základů pod schodiště.
Budova pošty také postoupila kupředu, je napojena na veškeré sítě, jsou hotové základy a bude se betonovat základová deska.
Postup prací se nyní bude týkat hlavně dláždění prostoru náměstí a dláždění schodišť před Jiráskovým divadlem a sálem J. Čapka. O dalším postupu prací Vás budeme opět informovat.
Město Hronov se omlouvá za omezení způsobená stavbou.

Zpracovala Michaela Kajnarová, odbor majetek MěÚ Hronov
V Hronově dne 19. 3. 2009

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 03. 2009