živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úplná uzavírka od mostu u školy po most u hasičárny

Termín: 25. až 27. 8. 2014 včetně (pondělí až středa)

Rozsah prací: komunikace - pokládka vrstev pod asfalt + 2 asfaltové vrstvy – NIKDO NEPROJEDE!
Chodníky se budou asfaltovat později.
Postup prací: od hasičárny dolů směrem k Hronovu.

Objízdné trasy do horní části Zbečníka stále přes Chlomek, ale POZOR bez možnosti výjezdu u Šaldových č. p. 152. Výjezd bude možný až u sokolských kurtů.

Obslužnost „Ohrady“ a domů přiléhajících k uvedenému úseku – prosíme majitele vozidel, aby před zahájením prací vyjeli z tohoto území a nechali automobily mimo něj (u školy, u hospody, na parkovišti u Wikovu, na parkovišti u tenisových kurtů). Prosíme, abyste v žádném případě nenechávali vozidla na hlavní cestě z důvodu pohybu velké mechanizace. Vjezd a výjezd do území bude umožněn od 19.00 do 7.00 hodin.
Svoz komunálního odpadu v uvedeném území – v řádném středečním termínu nebude realizován, náhradní svoz se uskuteční ve čtvrtek 28. srpna 2014.
Po skončení prací bude tento úsek ve stejném stavu, jako je v současné době úsek od Vejvodových k mostu – vyvýšené kanály u kraje silnice + vyvýšené vodící pásky. Finální vrstva asfaltu bude položena později (zhotovitel zatím nestanovil termín). Při průjezdu tedy prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti, stále projíždíte stavbou.
Předem děkuji za pochopení potřebných opatření a jejich respektování.

Na základě podkladů zhotovitele zpracovala Bc. Hana Nedvědová, v. r.

Soubory ke stažení:

  • Mapa uzavírky (soubor: Mapka Zbečník SRPEN.pdf, velikost: 548,02 KB)
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2014