živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu, včetně ceníku

Upozorňujeme podnikající osoby, které mají s Městem Hronov uzavřenu "Smlouvu o využití systému zavedeného městem Hronov pro nakládání s tříděným komunálním odpadem", že s platností od 01.01.2024 dochází, na základě usnesení Rady města Hronova č. 22/2023 ze dne 01.11.2023, ke změně ceníku. Ceník je k nahlédnutí níže v souborech.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Každá právnická a fyzická osoba podnikající na území obce je povinna dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit smluvně odstranění vyprodukovaného odpadu vzniklého podnikatelskou činností.
Podnikatel má možnost zajistit si sám zpětný odběr a následné odstranění odpadu sepsáním smlouvy se subjektem zajišťujícím tyto služby, nebo má možnost sepsat s městem Hronov „Smlouvu o zapojení podnikatelů do systému města na třídění separovaného odpadu“.

Každý smluvně zapojený podnikatel je oprávněn  využívat k odstranění odpadu nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě a v případě většího objemu odpadu jej odvážet na separační místo města Hronova na adrese Dvorská čp. 49.

V případě nesplnění podmínek vyplývajících z příslušných zákonů se podnikatel vystavuje nebezpečí uložení sankce, která v takových případech může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 02. 11. 2023