živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na byt

ilustrační foto: Výběrové řízení na byt

Hronov, Nerudova čp. 314, byt č. 4, 1. NP, velikost 1 + 1, kvalita standard


Skladba bytu:    kuchyň        -    11,75 m2
                            předsíň       -      2,15 m2
                            pokoj           -     22,45 m2
                            koupelna    -       4,20 m2           
                            WC              -        0,90 m2
                           spíž              -        0,40 m2
                           sklep            -        3,23 m2
             ------------------------------------------------------------------------
                           CELKEM            45,08 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, lokál. vytápění plyn, kuch.linka, digestoř, měřič SV
Výše nájmu:                                    2 270,- Kč       
Nájem za zařízení bytu:                    242,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:         700,- Kč     (studená voda + odpadní vody,
společná elektřina, pevný domovní odpad)
Přihlášku a zálohu na elektřinu a plyn v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.
Maximální počet osob:                       2

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 52,24 Kč/m2/měs., započitatelná podlahová plocha je 43,47 m2 a nájem za zařízení bytu 242 Kč = celkem 2512,- Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.     

Prohlídka bytu pro zájemce o veřejný výběr bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Bohumilem Lantou na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 153, 736 629 650

Přihlášky je nutné podat do 9. 7. 2020, do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č.4, Nerudova 314, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.
K veřejnému výběru je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběru a schválení Radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ.

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek


Fotogalerie: Nerudova 314/4


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 06. 2020