živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Svoz nebezpečného a objemného komunálního odpadu

ilustrační foto: Svoz nebezpečného a objemného komunálního odpadu

proběhne 26.10 a 27.10.2021 - časy jednotlivých zastávek naleznete v příloze.

POZOR NA ZMĚNU U SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU:
Na stanovištích nebudou pro odkládání objemného odpadu celodenně stát kontejnery, jak tomu bývalo v předešlých letech.
Jednotlivými zastávkami bude projíždět svozové auto, kterému objemný odpad předáte !!!
Proběhne stejný systém jako je běžný pro svoz nebezpečného odpadu.
Současně tedy budou zastávkami projíždět dvě vozidla: jedno bude sbírat nebezpečný odpad a druhé bude projíždět, sbírat a šrotovat objemný odpad.

Při tomto svozu nebezpečného a objemného odpadu se neprovádí svoz BIOODPADU!!! Větší množství BIOODPADU odkládejte na separačním místě nebo do kompostárny. U technických služeb si lze za úplatu objednat dopravu do kompostárny.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 09. 2021