živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

ilustrační foto: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

Termín: 24. února 2021 od 17:00 hodin

Místo konání: Sál Josefa Čapka

 

Program jednání:

Prezentace:
1) společnost Solicite s. r. o. Praha – možnost odkanalizování místních částí města Hronova
2) ateliér Tsunami – návrh studie stavby na pozemku na náměstí Čs. armády (bývalý pozemek České pošty)

 1. Finanční záležitosti

    - Prominutí dluhu TJ Sokol Rokytník
    - Rozpočtového opatření č. 01/2021/ZM

 2. Majetkové záležitosti
    - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hronov
    - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hronov
    - Informace o investičních a dotačních akcích
    - II/303 Velké Poříčí - Hronov - dešťová kanalizace - Dodatek č. 1

 3. Různé
   - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o  místním poplatku z pobytu

 4. Diskuze

 

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

 

Petr Koleta, starosta

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 02. 2021