živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru majetek

ilustrační foto: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru majetek

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT  ODBORU MAJETEK


Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor majetek
Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 8. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu: 1. února 2021, případně dle dohody

Pracovní náplň:
zajišťování oprav a údržby budov v majetku města, zajišťování oprav a rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku města, opravy v objektech příspěvkových organizací města, zajišťování předávání a přejímání bytových a nebytových prostor, příprava a realizace výběrových řízení pro výběr dodavatelských firem na dodávky týkající se oprav a rekonstrukcí objektů v majetku města vč. přípravy smluv, zajišťování provozu kotelen v objektech města, zajišťování revizí, kontrol a odstraňování zjištěných závad týkající se objektů v majetku města, podílení se na tvorbě rozpočtu města


Požadavky:
·    minimálně úplné středoškolské vzdělání nejlépe stavebního směru
·    schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, komunikační i organizační dovednosti, spolehlivost a pečlivost
·    znalost uživatelské práce s PC-Word, Excel,  elektronická pošta, datové schránky
·    základní orientace v zákoně o veřejných zakázkách
·    řidičský průkaz sk. B

Obsah přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
·    kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání


Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 30. 11. 2020 do 12:00 hodin (podatelna bude do 20.11.2020 na adrese Čs. armády 5, potom bude přemístěna do Kalinova domu, Na Drahách 924, Hronov). Obálku označte: „Výběrové řízení REFERENT ODBORU MAJETEK – neotvírat“.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro posouzení uchazeče a administraci výběrového řízení.

Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni telefonicky a e-mailem k účasti na výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.

Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice
mobil: 736 629 649
e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz

V Hronově dne 6. listopadu 2020Ing. Helena Toldová
tajemnice


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 11. 2020