živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odkládání BIO odpadu - KOMPOSTÁRNA VELKÉ POŘÍČÍ

Občanům města Hronova a jeho přilehlých částí je umožněno odkládání BIO odpadu na kompostárně ve Velkém Poříčí zdarma.
Povinností občana, který zde hodlá bezplatně odložit BIO odpad, je předložit svůj doklad totožnosti s trvalým pobytem ve městě Hronov, Velký Dřevíč, Zbečník, Rokytník, Žabokrky nebo Malá Čermná, případně předložit doklad o úhradě poplatku za komunální odpad v Hronově pro rok 2020.
V případě, že tak neučiníte, nebude vám bezplatné odložení BIO odpadu umožněno.

OTEVÍRACÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÉM POŘÍČÍ

* každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
* každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 17. 03. 2020