živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nabídka volného pracovního místa - elektrikáře

ilustrační foto: Nabídka volného pracovního místa - elektrikáře

Město Hronov
hledá
PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE ODBORU TECHNICKÉ SLUŽBY

Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 6. platová třída
Předpokládaný termín nástupu: 1. března 2023, případně dle dohody
Pracovní náplň:
- opravy a údržba veřejného osvětlení
- opravy a údržba elektroinstalace v nemovitostech města
- instalace a demontáž vánoční výzdoby po městě
- provoz a údržba vodního prvku na náměstí a v parku
- práce s vysokozdvižnou plošinou
- zimní údržba
Požadavky:
·    řidičské oprávnění sk. B, řidičské oprávnění sk. C výhodou
·    odborná způsobilost dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška č. 50/1978)
Náležitosti přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)
K přihlášce připojte:
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (originál nebo ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ do 1. 3. 2023 do 17:00 hodin, obálku označte: „Zaměstnanec odboru  TS – neotvírat“.
 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této výzvy a následně budou poskytnuté doklady zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována.
Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz.

V Hronově dne 3. 1. 2023
Ing. Helena Toldová
tajemnice

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 01. 2023