živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mimořádné opatření

Starosta Města Hronova v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 a dle usnesení vlády České republiky č. 194, ze dne 12. března 2020, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, usnesení vlády České republiky č. 215 a č. 217, ze dne 15. března 2020, o přijetí krizového opatření a na základě usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 prodlužujících mimořádná opatření vlády, vydává

 ROZHODNUTÍ

o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Hronov a úpravě způsobu vyřizování podání, omezení výkonu některých činností a omezení osobního kontaktu s klienty.

Budovy městského úřadu budou pro veřejnost uzavřeny. Agendy státní správy budou uzavřeny pro osobní kontakt, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.

V mimořádně naléhavých případech budou záležitosti řešeny individuálně za dodržení preventivních opatření. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci. V těchto naléhavých případech je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu.

Úřední hodiny jsou omezeny na tento rozsah:

pondělí   13:00- 16:00 hod.

středa    13:00 - 16:00 hod.

V provozu zůstanou veškeré telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu a v omezeném rozsahu přes podatelnu.             

Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov:

adresa: Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
tel: +420 491 401 151
email:podatelna@mestohronov.cz - e-podatelna
ID DS: cspbd24

Toto rozhodnutí je účinné od 24. 03. 2020 od 6:00 hodin a platí do odvolání.

Žádáme občany, aby respektovali pokyny státních orgánů a dodržovali vládou stanovená opatření.

Petr Koleta, starosta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 03. 2020