živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mimořádná manipulace - úplné vypuštění jezové zdrže v Hronově

ilustrační foto: Mimořádná manipulace - úplné vypuštění jezové zdrže v Hronově

Na základě sdělení Městského úřadu Náchod, OŽP ze dne 31. 5. 2021 vedeném pod č.j. MUNAC 41349/2021/ŽP oznamuji, že ke dni 1. 6. 2022 dojde k mimořádné manipulaci - opětovnému úplnému vypuštění jezové zdrže na vodním toku řeky Metuje v ř.km 44,907 pro potřeby stavebních prací v korytě. Zdrž bude vypuštěna do 30. 9. 2022, pokud nebudou stavební práce dokončeny dříve.


 
Ing. Marek Špryňar | POVODÍ LABE, státní podnik

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 05. 2022