živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník městské policie


Místo výkonu: město Hronov
Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (do úspěšného složení zkoušky), poté na dobu neurčitou
Platové zařazení: 5. platová třída dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (do úspěšného složení zkoušky), 8. platová třída (po úspěšném složení zkoušky) 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2020, případně dle dohody

Požadavky:
•    věk minimálně 21 let
•    státní občanství ČR
•    vzdělání úplné střední s maturitou
•    zdravotní způsobilost, fyzická kondice dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii
•    bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
•    řidičské oprávnění sk. B
•    komunikační schopnosti
•    znalost práce na PC

Obsah přihlášky:
•    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
•    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
•    doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
•    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
•    prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti ve smyslu § 4a) a 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 31. 1. 2020, obálku označte: výběrové řízení strážník - neotvírat.

V Hronově dne 9. ledna 2020


Petr Koleta, starosta města, velitel městské policieTento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 01. 2020