živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jak se recykluje papír, sklo a nápojové kartony?

Papír používáme dnes a denně. Čteme noviny, děti píší úkoly, kupujeme dárky v barevných krabicích. Když doslouží, doneseme ho do modrého kontejneru. Sklo nás obklopuje téměř všude. Okna, brýle, lahve či skleničky – to všechno si našlo cestu do našich domovů. Sklo se občas rozbije. Rozbité nebo nepoužívané sklo patří do zeleného, případně bílého kontejneru. Nápojové kartony v našich domácnostech zakotvily poměrně nedávno. Znají je však všichni. Džusy, víno, mléko a další mléčné výrobky. Obaly od nich dáváme (pěkně sešlápnuté) do oranžově označených kontejnerů.
A co dál? Třídicí linka a recyklace…

PAPÍR
Na dotřiďovací lince běží pás, po něm se pohybuje směs papíru. Pracovníci podél pásu z něj vybírají mastný či jinak zašpiněný papír i další nečistoty a třídí jednotlivé druhy papíru. Roztříděný (ideálně jednodruhový) papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren.
V papírnách se papír musí zbavit znečišťujících látek a barviv. To, co zbylo, se namočí, přidají se další přísady a vzniká nově recyklovaný papír. Co se z něj vyrábí? Novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka i toaletní papír.
Papír nelze recyklovat donekonečna, ale pouze pětkrát až sedmkrát. Při recyklaci se papírové vlákno postupně zkracuje a po nějaké době už nejde pro další výrobu papíru použít. Ale i po této době má papír své využití - například v izolacích nebo nástřicích. Kartony a těžší papíry se využívají k výrobě sádrokartonu. Papírová vlákna se přidávají také do asfaltových povrchů při výstavbě silnic nebo na stanice autobusů proti vyjíždění kolejí. Další možností je kompostování.

Recyklace papíru je důležitá hned z několika hledisek. Jednak se spotřebuje méně energie i méně vody než při výrobě papíru ze dřeva respektive z buničiny. Úspory jsou také na straně dřeva. A v neposlední řadě díky recyklaci končí méně odpadu na skládkách,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.                                                                                

SKLO
Ze zeleného kontejneru sklo zamíří na třídicí linku. Sběrné magnety odstraní kov, fukar odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní nečistoty. Pryč musí zrcadla, keramika i porcelán. Důležité je oddělit barevné sklo od čirého. Jakmile na pásu zůstanou jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. Sklo se drtí na střepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Střepy se míchají s ostatními přísadami, roztaví se při teplotě okolo 1400oC. A potom už tavenina putuje ke strojům, kde se z ní tvarují vlastní láhve a další obaly. Z chladicí pece musí nová láhev ještě k výstupní kontrole (tam na ní vyzkouší, jestli vydrží nárazy podobné těm, ke kterým dochází na plnicích linkách) a je připravena k novému použití. Z recyklovaného skla se běžně vyrábějí lahve na minerální vody, pivo, ale i další skleněné výrobky.

„Využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se dá ušetřit až 90% energie oproti výrobě z přírodních zdrojů. Snižuje se také množství přírodních surovin, které se používají při výrobě nového skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda. Recyklace skla je - na rozdíl od papíru – skoro neomezená,“ upřesnil Tomáš Pešek.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které se dají velmi dobře využít. Buď v papírnách anebo na výrobu stavebního materiálu.
V papírnách se postupuje podobně jako při recyklaci papíru – nejprve se oddělí jednotlivé vrstvy tzv. vířivým rozvlákněním. Na sítech se zachycují kvalitní papírová vlákna, která se používají k výrobě papíru, papírových tašek, hedvábného papíru nebo vlnité lepenky na krabice. Všechny ostatní materiály vyplavou nahoru nebo se potopí, takže mohou být sebrány, seškrábnuty nebo prosáty.
Druhou možností je odvézt nápojové kartony na speciální linku. Tam se kartony rozdrtí a potom se za pomoci tepla lisují na desky. Tyto desky se používají ve stavebnictví jako stavební desky (jde o materiál s obdobným využitím jako je sádrokarton), nebo tepelná izolace. Například na výstavbu průměrného rodinného domu jsou potřeba stavební desky z 30 tisíc kusů nápojových kartonů.

„Nápojové kartony se většinou odváží do papíren k dalšímu zpracování, jsou totiž ze 75 % tvořeny kvalitním papírem. Lidé si na třídění nápojových kartonů poměrně rychle zvykli. V Královéhradeckém kraji jsou rozmístěny kontejnery nejen na papír, sklo a plasty, ale také kontejnery s oranžovým označením, do kterých se vhazují nápojové kartony,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

„Recyklovat odpad znamená opakovaně používat materiály získané z odpadů. Skoro všichni občané Královéhradeckého kraje mají možnost třídit odpad. 90% obcí kraje je zároveň zapojeno do systému EKO-KOM. V Královéhradeckém kraji lidé mohou sbírat odpad do nádob na tříděný odpad a také využívat tzv. pytlový sběr,“ řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.

Třiďte odpad a pomáhejte recyklovat.  Další informace o třídění najdete na http://www.cistykraj.cz/.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 11. 2010