živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: středa 21. 2. 2024 od 17:00 hodin

Místo: Sál Josefa Čapka

 

Program:

1. Finanční záležitosti
    - Dotace z rozpočtu města - program č. 2 a 3
    - Rozpočtové opatření č. 01/2024/ZM

2.  Majetkové záležitosti
 
   - Směna části pozemků v k. ú. Hronov
    - Informace o investičních a dotačních akcích

3. Různé
    - Změna movitého majetku příspěvkových organizací
    - Změna zřizovací listiny DDM Domino Hronov
    - Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě
    - Vydání Jednacího řádu zastupitelstva města

4. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 02. 2024