živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

ilustrační foto: Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u níchž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně hromadnými předpisnými seznamy, které jsou k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5.000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 04. 2021