živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Co víme či nevíme o třídění odpadů

Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. V bruselském regionu například od Nového roku zavedli povinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kartonů. U nás zatím třídíme odpad dobrovolně. Množství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného odpadu, však rok od roku narůstá.

Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních. Roztříděné odpadky patří do speciálních kontejnerů. Takto připravený odpad se recykluje a může se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje.

Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, modrý a zelený. Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na papír a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného, také bílý kontejner. Oba jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré - průhledné lahve, sklenice a skleněné nádoby z domácnosti. Nesmí však být z varného skla. Do zeleného kontejneru se vhazuje sklo barevné – například lahve od piva, vína či limonád, tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice v oranžové barvě. Někde se mohou kartony házet do žlutého kontejneru pro sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr papíru. Takové nádoby jsou označeny oranžovou samolepkou upozorňující, na možnost sběru nápojových kartonů.
Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na bioodpad. Do nich mohou lidé vyhazovat zbytky jídel nebo vybraný zahradní odpad.
Zvolna se začínají objevovat červené kontejnery na drobnou elektroniku. Měly by pomoci zabránit vyhazování elektrospotřebičů do běžného komunálního odpadu a zároveň zlepšit recyklaci těchto výrobků.
Existují také speciální kontejnery určené ke sběru textilu. Do nich se mohou odkládat oděvy, boty, kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky nebo hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům.

„Kontejnerů na tříděný odpad stále přibývá. V Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli rozmístěno 11700 kontejnerů na tříděný sběr. Oproti roku 2008 je to nárůst o 11%.  Třídí tu 399 ze 448 obcí, což je téměř 90%. Lidé chápou, že pro hezčí a zdravější prostředí musí něco udělat i oni sami.  Doufám, že počet lidí, kteří třídí odpad a kteří jsou přesvědčeni o tom, že třídit je správné, bude i nadále narůstat,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.         

Pytlový sběr
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích, ale i ve větších městech.

„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem nádobového způsobu sběru. Zejména ve venkovských zástavbách a oblastech s nízkou hustotou obyvatel.“ dodal Tomáš Pešek.

Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji najdete na http://www.cistykraj.cz/.


Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 06. 2010