Úvod > Volené orgány > Volby > Volby do zastupitelstev obcí 2014
Vyhledávání:

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Hronova

Starostka města Hronova podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Hronova se uskuteční:

dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva města, jsou okrsky

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova, Zálesí

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov náměstí

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
náměstí vchod z Čapkovy ul.

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám.

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov náměstí

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území  České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hronově dne 9. září 2014

Bc. Hana Nedvědová v. r.,
starostka

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
2. 10. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.