Úvod > Volené orgány > Volby > Volba prezidenta 2013
Vyhledávání:

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starostka města Hronova podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
                                                        dne 11. ledna 2013       od 14.00 hodin do  22.00 hodin a
                                                        dne 12. ledna 2013       od   8.00 hodin do  14.00 hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky, jsou okrsky

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku 

Volební místnost 

 1

 Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

 Učebna -přízemí    
ZŠ Hronov náměstí

 2

 Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

 Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
náměstí vchod z Čapkovy ul.

 3

 Hronov  - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova, B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

 Učebna - přízemí
ZŠ Hronov náměstí

 4

 Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov 

 5

 Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník 

 6

 Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč 

 7

 Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník 

 8

 Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta ČR dodány hlasovací lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato volba uskuteční:
                                       dne 25. ledna 2013       od 14.00 hodin do  22.00 hodin a
                                       dne 26. ledna 2013       od   8.00 hodin do  14.00 hodin
 Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dny volby.


Bc. Hana Nedvědová v.r., starostka města

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
27. 11. 2012

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.