ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 31. ledna 2014

Rada města schvaluje:
1/4 - ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/4 - Podmínky zadávacího řízení a kvalifikace uchazečů a termín odevzdání nabídek na akci „Zbečník – Hronov – chodníky a VO“ dle přílohy - 7 pro

Rada města revokuje:
3/4 - bod 2/1 z usnesení RM č. 1/2014 ze dne 15.1.2014 – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 02. 2014