ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. září 2011

Rada města schvaluje:
1/17 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/17 – přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov: peněžní dar Kč 10 000,00 – 6 pro
3/17 - odpis pohledávky za firmou SH Production, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, IČ 64793052, vydaná faktura č. 280121 na Kč 9.520,00,  vystavená dne 20.08.2008, splatná 03.09.2008 – 5 pro, 1 se zdržel
4/17 - přijetí věcných darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod: - Trampolína, Botníky a skříňky - 6 pro
5/17 - zajištění stanoviska VČP ke změně zeleného pásu před čp. 532 v Kudrnáčově ulici v k.ú Hronov, na parkovací stání na náklady žadatele o tuto změnu, Jana a Blanky Aulichových, s účastí a kontrolou OM – 6 pro
6/17 - pozastavení placení nájemného za paní Věru Zejdovou, prostřednictvím Města Hronova) na byt  č.1, 1+1, byt se standardním vybavením, o rozměrech 64,2 m², na dobu umístění v Domově Na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách – 6 pro
7/17 - „Smlouvu o centralizovaném zadávání“ pro komoditu PLYN mezi Městem Náchodem, Městem Hronovem, Obcí Dolní Radechová a Obcí Kramolna dle přílohy – 5 pro, 1 se zdržel
8/17 - záměr nákupu nové techniky pro potřebu technických služeb (náhrada za stávající Multikar M-25) – 6 pro

Rada města neschvaluje:
9/17 – přidělení bytu manželům Krejčím – 6 pro
10/17 - žádost HC Wikov Hronov o bezplatný pronájem plochy (levá stěna při vstupu do zimního stadiónu) na dobu neurčitou – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
11/17 – kontrolu plnění nesplněných bodů z unesení RM č. 1 – 13/2011 – 6 pro
12/17 - informace k výsledkům výběrového řízení na místo referenta odboru tajemníka – 6 pro

Rada města ukládá:
13/17 – technickým službám provést zkrácení keřů, které rostou podél chodníku v ulici Hostovského (od čp. 16 směrem k lávce přes Metuji k bikeparku) – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 09. 2011