Úvod > Městský úřad > Úřední deska
Vyhledávání:

Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice

Město Hronov

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení Rady města č. 8/2017 ze dne 12. 4. 2017

zveřejňuje záměr pronájmu
 nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice, nám. Čs. armády čp. 5,  Hronov

I.
Předmět nájmu

Nebytové prostory restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5 v Hronově o výměře 310,13 m2 za minimální měsíční nájemné  12 865 Kč s podmínkou složení kauce  ve výši  šestinásobku  měsíčního  nájemného  před podpisem nájemní smlouvy.

Nebytové prostory vinárny Radnice nám. Čs. armády čp. 5 v Hronově o výměře 102,49 m2 za minimální měsíční nájemné  4 478 Kč s podmínkou složení kauce ve výši  šestinásobku měsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy.

Prohlídka nebytových prostor a poskytnutí dalších informací je možná po telefonické dohodě na telefonu 736 629 650, kontaktní osoba p. Hana Lišková.

II.
Podmínky nájmu

Odborná způsobilost v oblasti pohostinství.
Nájemní smlouva bude sepsána na dobu neurčitou.
Nebytový prostor vinárny bude pronajat pouze nájemci restaurace.

III.
Kritéria výběrového řízení

Kvalita nabízených služeb, výše nájemného. Vyhodnocení nabídek provede výběrová komise a schválí Rada města Hronova.

IV.
Termín a lhůty výběrového řízení

 Přihlášku do výběrového řízení je třeba předat v zalepené obálce s nadpisem „výběrové řízení –  Radnice“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, náměstí Čs. armády čp. 5.


Ing. Lenka Vítová
vedoucí odboru majetek

Vyvěšeno: 20. 4. 2017
Sejmuto: Dnes

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
20. 4. 2017

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.